Vid årsmötet 21:a maj 2022 i Örnsköldsvik valdes en ny styrelse, beståendes av:

  • Isak Eriksson, ordförande
  • Alf Granqvist, vice ordförande
  • Karl-Johan Gidlund, sekreterare
  • Garry Langendorf, kassör
  • Liselott Alfsdotter, ledamot
  • Mats Hållander, ledamot

Ledamöter i ungdomskommittén utsågs, nämligen:

  • Evelina Eriksson
  • Ludvig Andersson
  • Isak Eriksson