Om oss

Ångermanlands spelmansförbund är en förening för främjandet av folkmusik och spelmän i och från Ångermanland. Vi har hållit på sedan bildandet 1950. Vår verksamhet inbegriper bland annat arrangerandet av spelmansstämmor och andra folkmusiksammankomster. Vi har givit ut ett flertal nothäften som vi tillhandahåller för försäljning, samt delar ut stipendier och projektbidrag till ungdomar och övriga som verkar inom våra ändamål.

Styrelsen
Ordförande – Isak Eriksson, Säbrå/Aurland. (070 424 89 30)
Vice ordförande – Alf Granqvist, Nätra.
Sekreterare – Karl Johan Gidlund, Örnsköldsvik.
Kassör – Garry Langendorf, Härnösand.
Övriga ledamöter:
Mats Hållander, Nora.
Liselott Alfsdotter, Stöde.

Ungdomskommittén
Evelina Eriksson, Mo/Arvika.
Ludvig Andersson, Mo/Uppsala.
Isak Eriksson, Säbrå/Aurland.

Vi finns även på Facebook, där vi administrerar gruppen Ångermanländsk Folkmusik.