Stipendier & Bidrag

​Som medlem i Ångermanlands Spelmansförbund har man möjlighet att få stipendium samt söka bidrag.

Stipendium för unga folkmusiker

Genom ÅSF har ungdomar som håller på med folkmusik möjlighet att söka stipendium för bidrag till att gå kurser i folkmusik.

Skicka din ansökan till styrelsen@spelmansforbundet.com

Bidrag till Spelmanslag

Som spelmanslag eller liknade konsultation så kan ni genom ÅSF söka bidrag för olika aktiviteter och projekt som konsultationen planerar att göra.

Skicka er ansökan till garry.langendorf@spelmansforbundet.com