Instrumentförsäkring

Som medlem i ett landskapsförbund som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), kan du teckna en försäkring hos Folksam för dina instrument till en förmånlig premie.

Kontaktperson för instrumentförsäkring hos Ångermanlands Spelmansförbund är Christer Lindmark, christerlindmark@gmail.com

Vilka skador ersätts?

Plötslig och oförutsedd händelse vid stöld, brand- och vattenskador samt transportskador

Vilka instrument kan försäkras?

Akustiska instrument och elektroniska instrument, dock inte pianon, flyglar och orglar.

Detta ingår i försäkringen

Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen. Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa en likvärdig egendom. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyra av ett likvärdigt föremål upp till 2 000 kronor per skadehändelse.

Självrisk

Självrisken är 300 kronor per skadehändelse.
För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 200 kronor. För skador på kontrabas lämnas ingen ersättning för skador som uppkommit utan yttre åverkan vid fukt, värme, kyla eller sprickbildning.

Vid en skada

Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt till Folksam eller till ditt spelmansförbund. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen.

Premien – teckna försäkring

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör. För premieuppgift och teckna försäkring kontakta ditt landskapsförbund.

För mer information, kontakta instrumentforsakring@spelmansforbund.com eller gå till Folksams hemsida om försäkringen här.