Historia

1907-1922: De första åren (I/III)

Startskottet för den kommande folkmusikrörelsen i Ångermanland kom sommaren 1907 på initiativ av Theodor Hellman, grundare av de Norrländska Studenternas Folkbildningsförening och framtida museiintendent. Föreningen ämnade hålla en rad hembygdskurser i Härnösand, och i samband med kurserna hade på Hellmans förslag grundats ett antal kommittéer som sörjde för olika aktiviteter och underhållningar. I kommittén för sångarfesten ingick den nyinflyttade tidningsjournalisten Karl Petter Leffler, K. P. Leffler kallad.

Leffler fick uppdraget att arrangera det första formella spelmansuppträdandet vi känner till, vilket skedde den 22:a juni i Härnösand.

Sedan Anders Zorn höll den första spelmanstävlingen i Gesundaberget 1906 blev fenomenet något av en folksport. Under de kommande åren organiserades spelmanstävlingar överallt i Sverige. I Ångermanland var K. P. Leffler en nyckelperson som stod bakom de flesta spelmanstävlingarna som kom till stånd i landskapet under 1910-talet. Som ordförande för folkmusikavdelningen av Föreningen för Norrländsk Hembygdsforskning for han även runt och tecknade ned låtar efter spelmän, men lönen var ringa och arbetstimmarna dåliga; oftast hade han bara tid med insamlingsresor under semestern.

Pristagarna och domarna vid spelmanstävlingen i Härnösand 1912. Fotograf: A. Holmstedt.

Sent på hösten 1922 avled Leffler efter en lång tids sjukdom. Endast ett mindre häfte utav hans flera hundra insamlade melodier hade givits ut. I och med Lefflers död avstannade den organiserade folkmusikverksamheten, och uppteckningarna blev liggandes otryckta i arkiv i flera årtionden framöver.