Historia

1907-1922: De första åren (I/III)

Startskottet för den kommande folkmusikrörelsen i Ångermanland kom sommaren 1907 på initiativ av Theodor Hellman, grundare av de Norrländska Studenternas Folkbildningsförening och framtida museiintendent. Föreningen ämnade hålla en rad hembygdskurser i Härnösand, och i samband med kurserna hade på Hellmans förslag grundats ett antal kommittéer som sörjde för olika aktiviteter och underhållningar. I kommittén för sångarfesten ingick den nyinflyttade tidningsjournalisten Karl Petter Leffler, K. P. Leffler kallad.

Leffler fick uppdraget att arrangera det första formella spelmansuppträdandet vi känner till, vilket skedde den 22:a juni i Härnösand.

Sedan Anders Zorn höll den första spelmanstävlingen i Gesundaberget 1906 blev fenomenet något av en folksport. Under de kommande åren organiserades spelmanstävlingar överallt i Sverige. I Ångermanland var K. P. Leffler en nyckelperson som stod bakom de flesta spelmanstävlingarna som kom till stånd i landskapet under 1910-talet. Som ordförande för folkmusikavdelningen av Föreningen för Norrländsk Hembygdsforskning for han även runt och tecknade ned låtar efter spelmän, men lönen var ringa och arbetstimmarna dåliga; oftast hade han bara tid med insamlingsresor under semestern.

Sent på hösten 1922 avled Leffler efter en lång tids sjukdom. Endast ett mindre häfte utav hans flera hundra insamlade melodier hade givits ut. I och med Lefflers död avstannade den organiserade folkmusikverksamheten, och uppteckningarna blev liggandes otryckta i arkiv i flera årtionden framöver.