Historia

1935-1950: ÅSF blir till (II/III)

Den stora folkmusikinsamlingen hade stannat av, men inte folkmusiken. Spelmännen fortsatte spela, fast allt mer sällan till bröllop och dans. En viss uppgång började skymta igen på 30-talet. 1934 anordnades en spelmansstämma i Örnsköldsvik och 1935 på Murberget i Härnösand. I Säbrå bildades ett folkdanslag som attraherade en blygsam skara yngre spelmän. Bland dessa fanns Eric Rönnlund, sonen till spelmannen Valfrid Rönnlund som på sin tid hade varit med på Lefflers spelmanstävlingar, och skräddaren Oswald Wallin, som framför alla kom att bli den stora pionjären bakom ÅSF.

1935 begav sig folkdanslaget till Ramsele, där de två sydångermanländska spelmännen kom i kontakt med bröderna Albin och Johannes Sundelin ifrån Resele. Kanske väcktes redan här en tanke inom Oswald att bilda en förening som kunde samla spelmännen i hela landskapet, men 1939 bröt andra värlskriget ut och planerna på ett spelmansförbund fick läggas på is.

En söndag efter kriget kom Oswald Wallin med älvbåt från Härnösand upp till Rö, där fader och son Rönnlund bodde. Eric hade lagt ned fiolspelandet till förmån för idrotten, men övertalades av Oswald att börja igen. 1947 samlade Oswald ihop ett par spelmän och anmälde medlemskap i Stockholms spelmansgille. Detta lite märkliga arrangemang bottnade i att emedan Stockholm ansågs sakna ”provinsiella egenheter”, så antog det istället en rikstäckande karaktär. Från och med dess existerade en slags inofficiell spelmansverksamhet i Härnösand som halvt om halvt fungerade som en fillial av Stockholms spelmansgille.

Oswald Wallin (1897-1959)

1950 ansågs tiden inne för att äntligen göra slag i saken. Musikdirigenten Karl Lidén sammankallade ”alla Ångermanlands spelmän” till en spelmansstämma i Härnösand. Den tionde juni samlades man på Sälstensgården. Föreningen Ångermanlands Spelmansförbund bildades. De närvarande vid mötet var:

Karl Lidén Härnösand, Verner Lidbom Ullånger, Elof Bergqvist Ramsele, Arne Isaksson Resele, Johannes Sundelin Sollefteå, Oswald Wallin Härnösand, Arne Andersson Vass Säbrå, J. B. Åsbrink Torp, Herbert Blomkvist Härnösand, J Törnlund Häggdånger, John Häggdahl Häggdånger, Hjalmar Älander Häggdånger, Emil Nilsson Härnösand, Erik Andersson Ytterlännäs, K. Nordin Stigsjö, [ett namn oläsligt i protokollet], ”med flera personer vilka inte medlemskap anteckna.”

Här fanns även den äldre spelmansgenerationen representerad. Verner Lidbom och Emil Nilsson tillhörde de som hade varit med redan då Leffler levde, och Hjalmar Älander var bror till Herman Älander, som hade varit Ångermanlands representant för riksspelmansstämman på Skansen 1910.

Verner Lidbom, Ann-Marie Stjernberg och Emil Nilsson i Ådalsbyn, Sollefteå 1952