På många håll pågår planering för olika folkmusikaktiviteter med förhoppningen att inte några yttre omständigheter ska förhindra genomföranden under 2023 utan att vi kan träffas och glädjas i vårt gemensamma folkmusikintresse.

Härnösands Spelmansgille bjuder in till en spelträff i Häggdånger den 30 januari och i Ö-vik planeras för en spelmansstämma på ”Gnistan” i början av mars.

ÅSF styrelse har tackat ja till ett förslag från Karin Björklund-Johnsson, som är ordförande i Folkdansringen – Distrikt Ångermanland, om en gemensam aktivitet i april innebärande att, efter respektive förenings samtidiga årsmöte, folkmusikerna i Ångermanlands Spelmans- förbund spelar till dans för Folkdansringens medlemmar.

Mer information angående denna aktivitet kommer i kallelsen till förestående årsmöte.

Valfrid Rönnlund – ett spelmansporträtt.

Magdalena Erikssons och Isak Erikssons projekt om Valfrid Rönnlund, i vilket ÅSF varit medfinansiär, pågick under 2022 och innebar ett antal framträdanden av Magdalena och Isak såväl inom som utan- för Ångermanland och mycket positiva recensioner i ”Lira” m.fl.

En fin marknadsföring av folkmusik från Ångermanland.

Ångermanlands Spelmansförbund ”på nätet”.

Gör gärna ett besök på Ångermanlands spelmansförbunds Facebook-sida med 285 följare.
Mycket intressant information tack vare Ungdomskommittén och andra, som är intresserade av folkmusik i och från Ångermanland. Där finns också uppgifter om spelträffar/stämmor.

På Facebook finns en även en offentlig grupp för samtal om ångermanländsk folkmusik m.m. Gruppen har 248 medlemmar, som delar med sig av allt som rör folkmusik.

Medlem i ÅSF – medlemsavgift – medlemsförmåner

Ett nytt år innebär ett förnyande av medlemskapet i ÅSF, vilken sker genom betalning av medlemsavgiften 200:- (50:- för ungdomar) till PlusGiro 87 16 62-3 snarast och helst senast den sista januari för att erhålla samtliga nummer av Spelmannen 2023.

Medlemsavgiften innefattar bland annat:

  • tidningen Spelmannen (fyra nummer per år)
  • möjlighet att ta vara på en förmånlig instrumentförsäkring (kontakta Christer Lindmark 072 – 572 57 27)
  • musikhäftet ”Ångermanländska låtar – Upptecknade och samlade av Resele spelmanslag. Arr för två fioler av Göran Olsson Föllinger och Johannes Sundelin.” Häftet är på 16 sidor och innehåller 25 låtar.

Mvh Styrelsen