Kallelse till ÅRSMÖTE och inbjudan till SPELMANSSTÄMMA.


ÅRSMÖTET
i Ångermanlands Spelmansförbund skall hållas lördagen den 21 maj 2022 med start
klockan 10.30 på Gnistan Folkets Hus i Gullänget (Örnsköldsvik).

Årsmötet beräknas pågå i en och en halv timme och behandlar verksamhetsåren 2019,
2020 och 2021. Valberedningen (styrelsen) har bekräftade besked från funktionärer,
som skall väljas på årsmötet.
Underlag/dokument till årsmötet kan beställas hos: garry@ekonomiavdelningen.nu


SPELMANSSTÄMMAN
öppnar efter årsmötet klockan 12.00
och klockan 14.00 är det allspel inför vilket en
vinylskiva från 1986 på skivbolaget TRÄKLANG kommer att auktioneras ut.
Skivan omfattar 23 låtar från Ångermanland och andra länder vilka framförs av Anders
Eriksson och Håkan Olsson.
En raritet med ypperlig musikalisk höjd och högt samlarvärde!!!
Efter allspelet följer uppträdanden av enskilda grupper och alla slags musikinstrument
är välkomna på scenen.
Nolagillet svarar för personella resurser i köket och ser till att alla är mätta och belåtna
under hela dagen och kvällen. Dagens rätt är palt med lingonsylt.
För långväga folkmusiker, som vill övernatta, finns ett litet hotell alldeles intill Gnistan.


Medlemsavgift 2022
Det är hög tid att betala medlemsavgiften 200,- (50,- för ungdomar) till ÅSF
Plusgiro 87 16 62-3 och förutom att medlemsavgiften innefattar
* tidningen Spelmannen (fyra nummer / år)
* möjlighet att ta vara på en förmånlig instrumentförsäkring
(kontaktperson Christer Lindmark 072/572 57 27)

så ingår Magdalena Eriksson och Isak Erikssons CD – Valfrid Rönnlund – ett
spelmansporträtt i medlemsavgiften för 2022.

Valfrid Rönnlund – 150-årsminne – spelmansstämma i Rö
Under helgen (17 – 18 juni) före midsommar uppmärksammar vi den ångermanländska
storspelmannen Valfrid Rönnlund i Rö (1872-1957), som skulle ha fyllt 150 år i år.
Kontaktperson för stämman är Isak Eriksson (070/424 89 30 / isak163@hotmail.se)


Ungdomsfonder/ungdomsstipendium
ÅSF har ett antal minnesfonder, som är tillgängliga för ungdomar att söka medel ur.
Hör av Dig om Du har förslag på lämplig mottagare av stipendier för exempelvis
deltagande i kurser eller ungdomsläger.

Styrelsen i Ångermanlands Spelmansförbund
Alf Granqvist / Lis Appelgren / Karl-Johan Gidlund
Garry Langendorf / Jörgen Eurenius / Mats Hållander