Ett gammalt tidningsfotografi av bröderna Johannes och Albin Sundelin. Bildkälla: Karin Wiberg Sundelin.

Även 2021, liksom föregående år, har varit präglat av pandemin och mycket av folkmusikverksamheten har därför legat på is också i år. En av årets positiva händelser är den digitala nytändningen som skedde i våras, då vi fick både ny hemsida och en Facebookgrupp, som har väckt mycket uppskattning och som i skrivande stund omfattar 182 medlemmar.

Många fina bilder och även några enstaka filmklipp har tillgängliggjorts ifrån Spelmansförbundets tidiga år. Bland de flitigaste deltagarna i FB-gruppen bör vi tacka och uppmärksamma Karin Wiberg Sundelin, som har bidragit med en mängd gamla artiklar och fotografier efter spelmän i Reselebygden.

Vid årets Zornmärkesuppspelningar i Östersund i början av augusti utmärktes ett stort antal ångermanlänningar bland pristagarna. Två av landets sju nya riksspelmän var Evelina Eriksson
i Arvika, bördig från Gottne i norra Ångermanland, och Karl-Johan Gidlund i Örnsköldsvik.

Evelina Eriksson
Karl-Johan Gidlund

Därtill begåvades Gösta Johansson i Örnsköldsvik och Tage Lundqvist från Edsele med varsitt bronsmärke. Klarinettspelmannen Maja Eriksson i Gottne erhöll dessutom diplom för sitt spel. Motiveringarna löd:

Evelina Eriksson: för klangfullt och traditionsrikt spel av låtar från Ångermanland.
Karl-Johan Gidlund: för klangfullt och dansant spel av låtar från Ångermanland.
Tage Lundqvist: för traditionsrikt och dansant spel av ångermanlandslåtar på enradigt durspel.
Gösta Johansson: för dansant och traditionsrikt spel av ångermanlandslåtar på enradigt durspel.
Maja Eriksson: för dansant spel av låtar från Ångermanland.

Spelmansförbundet skickar sina hjärtliga gratulationer till medaljörerna!
Intervjuerna från Zornmärkesuppspelningen med Evelina och Karl-Johan kan man läsa här och här.

14:e augusti 2021 släpptes skivan ”Valfrid Rönnlund – ett spelmansporträtt” som Ångermanlands Spelmansförbund har varit med och finansierat. Skivan, som består av låtar efter spelmannen Valfrid Rönnlund i Högsjö, utnämndes till ”Årets trad”-skiva av musikmagasinet Lira.

Inför 2022 har Härnösands spelmansgille planerat en spelträff den 31:a januari, som vi hoppas kunna genomföra med förutsättningen att pandemirestriktionerna mildras innan dess. Kontaktperson är Kurt Engström 070 607 72 76.
Årsmöte och spelträff för Ångermanlands Spelmansförbund är förlagt till maj månad i Örnsköldsvik.

Ett förnyande eller nytt medlemskap i Ångermanlands Spelmansförbund inför 2022 kostar 200 kronor för ordinarie medlemmar, 50 kronor för ungdomar. Insättning sker till PlusGiro 87 16 62-3 helst senast den sista januari för att erhålla samtliga nummer av Spelmannen 2022.

Medlemsavgiften innefattar bland annat
* tidningen Spelmannen (fyra nummer per år)
* möjlighet att ta vara på en förmånlig instrumentförsäkring
(kontakta Christer Lindmark 072 – 572 57 27)
* CD-skivan Valfrid Rönnlund – ett spelmansporträtt!

Ångermanlands Spelmansförbund tackar därmed för 2021 och önskar både medlemmar och utomstående en fortsatt god jul och ett gott nytt år!

”Årets trad”-skiva ingår i medlemsavgiften 2022.