Ångermanlands spelmansförbund är en förening för främjandet av folkmusik och spelmän i och från Ångermanland. Vi har hållit på sedan bildandet 1950. Vår verksamhet inbegriper bland annat arrangerandet av spelmansstämmor och andra folkmusiksammankomster. Vi har givit ut ett flertal nothäften som vi tillhandahåller för försäljning, samt delar ut stipendier och projektbidrag till ungdomar och övriga som verkar inom våra ändamål.

Historien om hur förbundet kom till kan läsas här.