Välkommen till ett nytt härligt spel-år!

Alla ni som vill fortsätta vara medlemmar och alla som vill bli medlemmar är välkomna att betala in medlemsavgiften till:

PlusGiro 871662-3 och glöm inte att skriva namn i meddelanderutan. Om inte adress och personnummer (till SSR) ryms i meddelandefältet, går det bra att skicka ett mejl till garry.langendorf@spelmansforbundet.com

Avgiften är: 200 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar till och med det år de fyller 25.

Man får bland annat Spelmannen, möjlighet att försäkra sina instrument till ett bra pris och ungdomar får möjlighet till stipendier för att delta i spelkurser. Om man betalar innan 31/1 hinner det registreras så att man kommer med i listan till SSR för prenumeration på Spelmannen.

Kontakta gärna oss om du/ni har ett intressant projekt på gång, eller arrangerar en spelmansstämma eller annat folkmusikevenemang.

Skicka uppgifter till info@spelmansforbundet.com