Folklåtar från Övre Ådalen


 1. Brudmarsch från Resele, efter Oscar Sundelin, Resele.
 2. Brudvals, efter Nils-Petter Hällholm, Resele.
 3. Vals, efter Olov Nilsson-Sundelin, Resele.
 4. Vals, efter Olov Nilsson-Sundelin, Resele.
 5. Sågbacken, polska, efter P. Pettersson, Sollefteå.
 6. Hinkes polska, efter Hinke Norlén, Resele.
 7. Novemberpolskan, av Arne Isaksson, Resele.
 8. Gånglåt, av Arne Isaksson, Resele.
 9. Vals, efter Olov Nilsson-Sundelin, Resele.
 10. Vals, efter Per Jonsson, Granvåg.
 11. Vals, efter Esten Pålsson, Långsele.
 12. Polska, efter Tåsjöpojken.
 13. Polska, efter Olle i Tängsta
 14. Aprilvalsen, av Arne Isaksson, Resele.
 15. Kolar Pers vals, av Arne Isaksson, Resele.
 16. Polska, efter Oscar Sundelin, Resele.
 17. Vals, efter Tåsjöpojken.
 18. Polkett från Resele.
 19. Avskedsgånglåt, av Arne Isaksson, Resele.
 20. Brudmarsch, efter Oscar Sundelin, Resele.