Spel-Källman (1813-1892)

Erik Olof Källman, ”Spel-Källman” allmänt kallad, var klockare och organist på Graninge Bruk. Därtill spelade han fiol och räknades som en av de stora mästarna. När bolagsherrarna skulle ha fest på bruket hade de långväga gästerna tagit med sig fina musikanter från Stockholm. När det skulle till att dansa polska fick de emellertid tillkalla Källman för att få den rätta musiken, något annat dög inte.

Även på andra sidan landskapsgränsen var Spel-Källman ett känt begrepp. I Svenska Låtar Jämtland står det berättat av Albert Brännlund i Ragunda.

“Han [Lapp-Nils, anm.] skulle vid ovannämnda tillfälle ha varit på väg till Ångermanland, men vänt om då han kom till Graninge Bruk. Enligt vad som berättades sammanträffade han då med en av östra Jämtlands på den tiden förnämste spelmän, organisten Kjellman i Graninge. En verklig tävlan dem emellan skall då ha ägt rum, varvid Lapp-Nils, enligt utsago, lär ha kommit till korta.

Ur nothäftet ”Gamla spelmanslåtar från Norrland” utgivet i början av 1900-talet.
Spel-Källman den äldre (1794-1875).
Foto från Sollefteå bildarkiv.

Källman ägde en äldre förlaga i sin egen farbror. Denne hette Olof Källman och var klockare och spelman liksom Källman själv. Olof Källman var bosatt i Klockarbostaden i Sollefteå.
Som kuriosa kan nämnas att denne farbror var morfar till operasångerskan Lydia Wigert och därigenom mormors morfar till den berömda norsksvenska skådespelerskan och motståndskvinnan Sonja Wigert från Telemark.