Konrad Berglund (1874-1947)

Konrad med sonen Emil till höger.

Konrad Petter Berglund var född den 16:e september 1874 i Helgums socken. Föräldrarna var torpare i byn Västergransjö. I sin ungdom började Konrad spela fiol efter att ha fått låna en fiol utav flottningsförmannen Erik Nilsson.

I tjugoårsåldern kom han med hustru och barn till Graninge. De var väldigt fattiga och antecknades i kyrkboken ”utan stadig hemvist”. Så småningom kunde makarna köpa ett torp i Karlsmyran, en liten avsides skogsby vid Ledingssjöns södra sida.

Trakterna kring Graninge socken var på den tiden sällsynt riktligt begåvad med musiker. Konrad framhöll själv arbetaren Pelle Lind (1848-1906) i Gåstjärnsberget, bruksorganisten Källman (1813-1892) och Göran Näs (1827-1888) i grannbygden Långsele som duktiga spelmän. Förutom dem fanns även Nils Fridh (1890-1971) på Graningebruket och grannen Ante Laurén (1872-1951) i Karlsmyran.

1909 deltog Konrad på spelmanstävlingen i Härnösand, där han vann andra pris. 1912 erövrade han första pris i solospel, samt andra pris i samspel med Herman Älander. Priset för sitt solospel var en fiol med stråke, skänkt av en bokhandlare i staden.

1916 var det spelmanstävling i Örnsköldsvik. Bland de 38 tävlande gick nu första priset återigen till Konrad Berglund. Leffler tecknade då ned det största antalet låtar av alla hans meddelare – 61 stycken låtar. Med undantag av två vismelodier och en vals har alla nedteckningar försvunnit. Av skrifter framgår det att mysteriet med de försvunna noterna var känt redan 1960.

En ledtråd kan finnas i korrespondensen mellan Leffler och Nils Andersson, redaktören för Svenska Låtar. 1918 skriver Leffler till Andersson: ”Om någon tid sänder jag dig mina senaste visuppteckningar samt 1:e pristagaren Berglunds från västra Ångermanland repertoar plus några hemmagjorda melodier av Svanberg i Nora.”

Kom uppteckningarna iväg? Hamnade hos Andersson eller förblev de kvar hos Leffler? Om det var avskrifter som Leffler ämnade skicka, innebär det att det finns två uppsättningar av materialet någonstans?

Vid speltävlingen 1909 kom Konrad i kontakt med en annan spelman, Valfrid Rönnlund från Rö. De blev såta vänner och Konrad kom ofta på besök i Valfrids hem. Valfrids son Eric bevarade ett antal polskor efter Konrad som Eric och fadern lärt sig av honom. Den andra bevarade källan till Konrads låtar är två vaxrullar som lämnades in till Västernorrlands Museum. Inspelningen gjordes antagligen på 20-talet och består av tre låtar på ena rullen och sex låtar på den andra.

Konrad Berglund, Johannes Sundelin och en okänd spelman omkring 1930. Bild lånad av Karin Wiberg Sundelin.

Konrad överlevde sin hustru med 18 år och avled den 16:e september 1947 i Graninge. Hans fiol finns kvar i släktens ägo. Av hemmet i Karlsmyran finns intet kvar.